contemporanart.ro

Hrănind vise creatoare, asta este ceea ce ne va ţine mereu tineri!
Site-ul sibian www.contemporanart.ro îşi propune să descopere, să încurajeze, să dezvolte, cu încredere şi profund spirit local, promovarea completă şi complexă a noului val de artişti sibieni. Aceştia, împreună cu vocile consacrate deja, se întâlnesc zi de zi, clipă de clipă în atmosfera culturală sibiană, ce emană acel aer inegalabil de spectacol citadin.

Site-ul www.contemporanart.ro colectează, prezintă şi difuzează informaţii privind patrimoniul cultural mobil şi imobil, repertoriul teatral, instituţiile culturale, programele artistice, precum şi artişti, persoane, referinţe bibliografice şi activităţi din domeniul culturii; furnizează informaţii culturale de interes local si regional; asigură asistenţă informatică şi de specialitate pentru muzee, biblioteci şi instituţii culturale; coordonează proiecte culturale şi participă la diverse activitati culturale locale şi regionale.
Site-ul www.contemporanart.ro este o poartă de acces la patrimoniul cultural local, incluzând: artişti, muzee, teatre, patrimoniul cultural mobil şi imobil, monumente istorice, etnografie, artele spectacolului, biblioteci, centre şi fundaţii culturale locale, legislaţie culturală, hărţi digitale etc.

Arta surprinde, creează şi descoperă… Hai şi tu!